Recyklujte s nami

Robíme firmy a mestá zodpovednejšími k životnému prostrediu.

Jediná Slovenská firma 

svojho druhu.

Ako to funguje?

Popolníky
.

Nainštalujeme u Vás špeciálne zberné nádoby

Zber odpadu
.

1x mesačne obsah popolníkov odvezieme

Recyklácia
.

   Zabezpečíme ekologickú recykláciu ohorkov

oHORKY OBSAHUJú PLASTY.

Až tretina fajčiarov považuje filter v cigarete za papier, druhá tretina za bavlnu.
V skutočnosti je vyrobený z plastu (acetyl-celulózy) a rozkladá sa až 15 rokov.

Zdroj: Prieskum Slovenského združenia pre značkové výrobky (SZZV) na reprezentatívnej vzorke 500 dospelých fajčiarov (JÚN 2021).

Vedeli ste, že?

  1. Znečisťujú okolie

  2. Obsahujú 7,000 toxických látok

  3. Kontaminujú pitnú vodu a pôdu

  4. Rozkladajú sa na mikro-plasty

  5. Škodia rastlinám a živočíchom

Pre Firmy

Zapojte sa s nami do programu pre zodpovedné firmy, ktoré podporujú ekologické inovácie. Vytvoríme spolu jedinečný projekt.

Pre samosprávy

Cigaretové ohorky sú najčastejším znečisťovateľom verejných

priestorov. Ponúkame Vám ekologické a efektívne riešenie.

výhody pri    ISO 14001

Norma ISO 14001 systém environmentálneho manažérstva poskytuje organizáciám organizačný rámec pre ochranu životného prostredia a usmernenia, ako reagovať na meniace sa environmentálne podmienky aby boli v rovnováhe so sociálno-ekonomickými potrebami spoločnosti.

 

Pripojíte sa k nám?

Starostlivosť o životné prostredie sa stalo dôležitým aspektom vo všetkých firmách a mestách. Podporte slovenskú ekologickú invováciu a získajte:


konkurenčné výhody a zvýšenie informovanosti o vás, 
Čisté a ekologické riešenie pre vaše priestory,
Podporu udržateľnosti na sociálnych médiach.

Máte záujem? Napíšte nám.

  • Výroba zberných nádob pre Festival Pohoda 2022
  • Realizácia projektu s mestom Žiar nad Hronom.
    EcoButt® Realizácia projektu s mestom Žiar nad Hronom.