Recyklujte s nami. 

Robíme mestá a firmy zodpovednejšími k životnému prostrediu.

Jediná Slovenská firma 

svojho druhu.

Ako to funguje?

Popolníky
.

Nainštalujeme u Vás špeciálne zberné nádoby

Zber odpadu
.

1x až 2x mesačne obsah popolníkov odvezieme

Recyklácia
.

   Zabezpečíme ekologickú recykláciu ohorkov

oHORKY OBSAHUJú PLASTY.

Až tretina fajčiarov považuje filter v cigarete za papier, druhá tretina za bavlnu.
V skutočnosti je vyrobený z plastu (acetyl-celulózy) a rozkladá sa až 15 rokov.

Zdroj: Prieskum Slovenského združenia pre značkové výrobky (SZZV) na reprezentatívnej vzorke 500 dospelých fajčiarov (JÚN 2021).

Vedeli ste, že?

 1. Znečisťujú okolie

 2. Obsahujú 7,000 toxických látok

 3. Kontaminujú pitnú vodu a pôdu

 4. Rozkladajú sa na mikro-plasty

 5. Škodia rastlinám a živočíchom

Pre Firmy

Zapojte sa s nami do programu pre zodpovedné firmy, ktoré podporujú ekologické inovácie. Vytvoríme spolu jedinečný projekt.

Pre samosprávy

Cigaretové ohorky sú najčastejším znečisťovateľom verejných

priestorov. Ponúkame Vám ekologické a efektívne riešenie.

Máte otázku? Napíšte nám.

Pomôžeme Vám s ISO 14001

Norma ISO 14001 systém environmentálneho manažérstva poskytuje organizáciám organizačný rámec pre ochranu životného prostredia a usmernenia, ako reagovať na meniace sa environmentálne podmienky aby boli v rovnováhe so sociálno-ekonomickými potrebami spoločnosti.

 • Realizácia projektu s mestom Žiar nad Hronom.
  EcoButt® Realizácia projektu s mestom Žiar nad Hronom.
 • Podnikateľský nápad roku 2020 Stali sme sa víťazom súťaže Univerzitný podnikateľský nápad roku 2020.
 • V súťaži odpadového hospodárstva Zlatý Mravec sme sa stali víťazom kategórie Inovatívne riešenie.
  Ocenenie odpadového hospodárstva 2020 V súťaži odpadového hospodárstva Zlatý Mravec sme sa stali víťazom kategórie Inovatívne riešenie.
 • Ako jediná Slovnská firma sme boli nominovaní na svetové kolo študentských firiem v Číne.
  World University Startup Cup 2020 Ako jediná Slovnská firma sme boli nominovaní na svetové kolo študentských firiem v Číne.