Jednoducho a zodpovedne.

 Staňte sa súčasťou ekologického a inovatívneho riešenia priamo zo Slovenska.

 

pre firmy.

Zapojte sa s nami do programu pre zodpovedné firmy, ktoré podporujú ekologické inovácie. Vytvoríme spolu jedinečný projekt.

pre Samosprávy.

Cigaretové ohorky sú najčastejším znečisťovateľom verejných priestorov. Ponúkame Vám ekologické a efektívne riešenie.

1. Popolník Ecobutt®

Prvým krokom je zabezpečenie funkčnej infraštruktúry. Na miestach, kde sa fajčiari často zdržiavajú nainštalujeme popolníky EcoButt®. Tieto nádoby majú jedinečný dizajn, sú uzamykateľné a vhodné na umiestnenie aj v exteriéri.

2. Zber odpadu

Uvedomujeme si, že cigaretové ohorky do komunálneho odpadu nepatria. Na pravidelnej báze (1 až 2-krát mesačne) preto zabezpečíme zber odpadu a kvantitatívnu analýzu množstva, ktoré sa Vám podarilo vyseparovať.

3. Recyklácia

Nie je dôležité odpad separovať, ak končí na skládkach alebo v spaľovni. Po preprave cigaretového odpadu na našu prevádzku ohorky dodatočne pretriedime a vyrábame z nich ekologický produkt, používaný v cestnom staviteľstve.       
Viac sa dozviete v tejto sekcii.

Kontaktujte nás

 
Adresa

Priemyselná 430

Ladomerská Vieska

965 01

Slovensko

 
E-mail
 
Telefón