Jednoducho a zodpovedne.

 Buďte súčasťou inovatívneho ekologického riešenia priamo zo Slovenska.

1. Popolník Ecobutt®

Prvým krokom je zabezpečenie funkčnej infraštruktúry. Na miestach, kde sa fajčiari často zdržiavajú nainštalujeme popolníky EcoButt®. Tieto nádoby majú jedinečný dizajn, sú uzamykateľné a vhodné na umiestnenie aj v exteriéri.

2. Zber odpadu

Uvedomujeme si, že cigaretové ohorky do komunálneho odpadu nepatria. Na pravidelnej báze (1 až 2 krát mesačne) preto zabezpečíme zber odpadu a kvantitatívnu analýzu množstva, ktoré sa Vám podarilo vyseparovať.

3. Recyklácia

Nie je dôležité odpad separovať, ak končí na skládkach alebo v spaľovni. Po preprave cigaretového odpadu na našu prevádzku cigaretové filtre dodatočne pretriedime a vyrábame z nich ekologické produkty používané v cestnom staviteľstve. Viac sa dozviete v sekcii recyklácia.

Kontaktujte nás

 
Adresa

Priemyselná 430

Ladomerská Vieska

965 01

Slovensko

 
E-mail
 
Telefón