Environmentálny problém.


Cigaretové filtre predstavujú vážnu hrozbu pre životné prostredie. Denne sa predá viac než 15 miliárd kusov cigariet, z čoho viac než polovica končí na zemi.

Filter v cigarete slúži na absorpciu, kvôli čomu obsahujú ohorky viac ako 6,000 toxických a karcinogénnych látok, ktoré vplyvom dažďov kontaminujú:

Pôdu - kde pestujeme naše plodiny
Vodu - ktorú všetci pijeme
Ekosystém - domov zvierat, rastlín a nás

"Výskum ukázal, že jeden cigaretový filter kontaminuje až 5 litrov vody na podmienky, nezlučiteľné so životom bežného organizmu."
 

Naše Riešenie.

Ako prebieha proces recyklácie?

Je dôležité tvoriť inovácie, no netreba zabúdať na ich udržalteľnosť. Preto sme sa rozhodli obidva pojmy spojiť a vytvoriť z cigaretového odpadu kvalitný produkt využívaný pri výrobe asfaltových zmesí. Celulózový granulát EcoButt®  je jedinečným ekologickým produktom na svetovom trhu. 

Ekologické cesty

Acetyl-celulózové vlákna EcoButt Fibers® vyrobené z recyklovaných cigaretových filtrov predstavujú jedinečný ekologický variant pri výrobe asfaltových zmesí typu SMA (mastixový koberec), PA (pórový asfalt) a iných zmesí s vysokým obsahom spojiva.


Okrem vysokých nárokov na kvalitu prihliadame pri výrobe na udržateľnosť a cenovú dostupnosť. Použitím našich produktov klientom pomáhame zvýšiť ich konkurencieschopnosť na trhu a inovovať portfólio ich produktov a služieb.


" Technológia firmy EcoButt je pravdepodobne najlepšou technológiou s komplexným pozitívnym prínosom pre životné prostredie, ktorá sa v posledných rokoch objavila."

Prof. Mgr. Juraj Ladomerský, Csc.

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Rozhodnutie OÚ ŽP EcoButt.pdf