Cesty z cigaretových ohorkov? Na Slovensku štartujeme unikátny projekt.

Neustály tlak na environmentalizáciu tlačí výrobcov inovovať ich produkty naprieč celým portfóliom. V dobe, kde poštový kuriér jazdí na elektrickej dodávke a Bratislavské obchodné centrum robí svoje aktivity pod kampaňou "Doba udržateľná" je zrejmé, že na klimatickú krízu myslíme úplne všetci. K spomínanej téme patrí nepochybne odpadové hospodárstvo a s ním spojený všetok odpad - napríklad z cigariet.

Cigaretové ohorky sú vážnym environmentálnym problémom a spôsobov na ich využitie je na trhu ako šafranu. Od roku 2020 na slovensku pôsobíme pod obchodným menom EcoButt s.r.o. a razíme cestu, ako odpad z cigariet využiť environmentálne prospešným spôsobom. Aby ľudia nehádzali cigaretové ohorky na zem, zriaďujeme mestskú infraštruktúru. Aby odpad z infraštruktúry nekončil na skládke alebo v spaľovni - recyklujeme ho.

Nižšie sa dočítate, čo sa z cigaretového odpadu v srdci Slovenska vyrába.

imagejpg

Cesta k cestám...

V roku 2017 vyšla v Austrálií zaujímavá štúdia, ktorá skúmala použitie vlákien z cigaretových filtrov v stavebnom odvetví. Bol to impulz k ďalšiemu poznávaniu a zároveň jasne vytýčený cieľ - poďme to skúsiť.

Začiatky boli ťažké, stretnutia úsmevné a turbulentné zmeny nápadu vyčerpávajúce. V roku 2019 sme v spolupráci s akreditovaným laboratóriom vydali štúdiu fyzikálno-mechanických vlastností asfaltu s použitím odpadu z cigariet. Bol to komparatívny typ štúdie, a teda boli porovnávané vlastnosti asfaltovej zmesi s prímesou cigaretových filtrov a kontrolnej vzorky bežnej asfaltovej zmesi. Výskumný tím pri nej dokázal, že použitie cigaretových filtrov ako modifikátoru zmesi nemá žiaden vplyv na jej vlastnosti.


Šetrime lesy - recyklujme.

Acetyl celulózový granulát, vyrobený z ohorkov je náhradou bežného celulózového granulátu. Funkciou týchto výrobkov je hlavne zabránenie stekavosti spojiva pri transporte. Pýtate sa, ako je možné, že šetríme lesy?
Spomínaný celulózový granulát, ktorý sa v súčasnosti na modifikáciu asfaltových zmesí používa je získavaný z drevnej buničiny - čiže z dreva našich lesov. Prechádza procesom zbavovania lignínu, až sa z neho stáva granulát, ktorý putuje do ciest a chodníkov.

Prevratný nápad nahradiť túto zbytočnú spotrebu dreva použitím nepotrebného odpadu je ekologickou inováciou, uznávanou u nás i v zahraničí. Spoločnosť EcoButt s.r.o. robí všetko preto, aby cigaretové ohorky zbytočne nekontaminovali komunálny odpad a boli využité ako hodnotná surovina. Pomôcť môžu všetci - mestá, obce, firmy aj inštitúcie, kde takýto odpad v rámci dňa vzniká.


5f28b91ec67a76274934713d6d6fee44-700jpg


Zdroj: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.07.091

Link: http://ecobutt.com/blog/cesty-z-cigaretových-ohorkov-na-slovensku-štartujeme-unikátny-projekt