Rastliny kvôli cigaretovým ohorkom nerastú.

 V priebehu posledných rokov sa pozornosť okrem bežných plastov ako sú PET fľaše či slamky upriamila aj na cigaretové ohorky. Každého z nás odpad z cigariet sprevádza na ceste do práce, školy alebo obchodu. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aký vplyv má na životné prostredie?

Na svete sa denne odhodí viac ako 15 miliárd kusov cigariet. Výskum dokázal, že až 77% fajčiarov nepovažuje cigaretové filtre za odpad a po konzumácií ohorok odhodia do prírody. Mnohí však nevedia, že cigaretové filtre obsahujú toxické a karcinogénne látky, ktoré sa vplyvom dažďov dostávajú do vody, pôdy a kontaminujú celý ekosystém.


Zistenia vedeckej štúdie boli prekvapivé...

 Výsledkom nezodpovedného správania fajčiarov je, že stopy nikotínu nájdeme v rôznych potravinách, v čaji alebo v omáčkach. Rastliny absorbujú nikotín prostredníctvom koreňového systému, ktorý čerpá živiny z kontaminovanej pôdy. Na znečistenie pôdy cigaretami upriamili pozornosť aj vo vedeckom tíme p. Selmara, kedy dokázali, že jeden cigaretový ohorok je schopný znehodnotiť až jeden meter štvorcový pôdy – čo je pri súčasnom množstve ohorkov v prírode pre rastliny likvidačné.

Neskôr prišli vedci s nápadom zistiť, aký vplyv majú cigaretové filtre na rastliny a ako ovplyvňujú ich rast. Jednoducho do dvoch kvetináčov nasadili rovnaké semená rastlín a do jedného z nich umiestnili cigaretový ohorok. Následne sledovali ich rast počas 21 dní a zverejnili výsledky. Prišli na to, že kvetináče s cigaretovým filtrom ovplyvnili klíčenie a nevyrástlo až 30% rastlín. Zároveň bol dokázaný vplyv na veľkosť rastlín, kedy tie z „cigaretových“ kvetináčov boli menšie o 20 až 30%.

4400344jpeg

 Zdroj: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2019.109418

Link: http://ecobutt.com/blog/rastliny-kvôli-cigaretovým-ohorkom-nerastú