Zakáže EÚ od 2023 filtre v cigaretách?

 Európska legislatíva so zreteľom na vízie Európskej komisie vytrvalo bojuje voči aktivitám, ktoré škodia životnému prostrediu. Jednou z najhorúcejších tém sú plasty - kontaminujú okolie, ohrozujú živočíchy a ich rozklad trvá pridlho.

To je len pár dôvodov, pre ktoré Európska Únia pred vyše dvomi rokmi zverejnila Smernicu o jednorazových plastoch tzv. SUP (Single-use Plastics). Čo táto smernica hovorí, akých výrobkov sa dotkne a čo z regálov úplne zmizne? Odpovede na tieto otázky nájdete v článku nižšie.

AdobeStock_163634120-2560x1458jpg


Nevídaný znak na cigaretových krabičkách?

 Jednorazový plastový výrobok je označenie pre tie druhy výrobkov, ktoré boli koncipované tak, aby v rámci svojho životného cyklu neabsolvovali viacero trhových rotácií, a teda boli znehodnotené po jednom použití. Medzi takéto výrobky patria napr. vlhčené vreckovky, vatové tyčinky do uší, plastový príbor ale aj filtre v tabakových výrobkoch. Prvé tri spomenuté z obchodov zmiznú po uvedení smernice do účinnosti úplne - čo sa však stane s filtrami v cigaretách? Ako legislatíva z dielne EK vyrieši problém s cigaretových odpadom v uliciach?

Prvým predstavením opatrením s dátumom účinnosti od 3. júla 2021 je povinné označovanie plastových výrobkov. Modro-červenú výraznú značku si onedlho budete môcť všimnúť na každej krabičke cigariet a bude poukazovať na skutočnosť, že filter v cigarete obsahuje plast. Slovenskí výrobcovia sa tejto legislatívnej zmene stránia kvôli ostatným povinným označeniam a vyhrážajú sa, že by povinnosť označovať krabičky mohla viesť k ich zväčšovaniu, a teda by zvýšili množstvo vyprodukovaného odpadu a takisto by sa zvýšili environmentálne náklady na dopravu.


plastic-in-filter-warnings-800x450jpg

Označovaním to nekončí...

 Ďalšie opatrenia v spojitosti s cigaretovým odpadom prídu do platnosti od 5. januára 2023. Najdôležitejšou zmenou je prenesenie finančnej zodpovednosti za odpad z cigariet zo samospráv na samotných výrobcov prostredníctvom rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV). To v jednoduchosti znamená, že za ohorky v okolí zastávok a chodníkov už nebude platiť mesto z vlastných ale výrobcovia. Tí budú povinní financovať náklady na zvýšenie informovanosti o škodlivosti filtrov pre životné prostredie, náklady spojené so zberom, recykláciou a náklady na analyzovanie dát znečistenia.

Cigaretové filtre sú najčastejšie vyskytujúcim sa odpadom na planéte, nakoľko väčšina fajčiarov ich nepovažuje za odpad. V skutočnosti sa však mýlia, pretože cigaretový filter predstavuje vážny environmentálny problém. Jeho rozklad môže trvať aj 15 rokov, no i po tejto dobe sa rozkladá na mikroplasty a ďalej kontaminuje ekosystém. Sme radi, že o tejto téme začína byť čoraz viac počuť a pevne veríme, že sa výrobcovia tabakových výrobkov na Slovensku budú chcieť správať zodpovedne voči životnému prostrediu a podporia naše aktivity, ktoré priamo so smernicou súvisia.

Zdroj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32019L0904